Partner strategiczny

Bank zmieniającego się świata. Od lat angażuje się w działania promujące społeczną inkluzję i podejmuje wiele inicjatyw ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami dostęp do własnych produktów i usług. Włącza się do aktywnego udziału w życiu społecznym osób narażonych na wykluczenia, to moralny obowiązek wszystkich nas – również biznesu. Łączą nas te same wartości: promowanie różnorodności, przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, edukacja, która prowadzi do pozytywnych zmian naszego społeczeństwa.

NASZA MISJA

Zmieniamy spojrzenie na niepełnosprawność.

Odpowiedzialny biznes przyczynia się do rozwiązywania problemów społecznych.

“Wśród korzyści osiągniętych przez firmę w ciągu ostatnich 2 lat wymienionych przez ponad połowę respondentów są zarówno te wewnątrzfirmowe, jak i poza firmowe – podniesienie poziomu zaangażowania pracowników (56 proc.) oraz zwiększenie rozpoznawalności marki jako odpowiedzialnej/zrównoważonej (54 proc.).”

Badanie „Menedżerowie CSR”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań Partnerem! Jeżeli nasze ideały i działania są Ci bliskie, możesz nas wspierać.

Wspierając nasze projekty, potwierdzasz zaangażowanie społeczne Twojej firmy.

Partnerzy Fundacji mają swój wkład w działania, które prowadzimy w obszarze edukacji dzieci. Pomagaj razem z nami.