Zostań Partnerem Fundacji

Jeżeli nasze ideały i działania są Ci bliskie, możesz nas wspierać.

Misja naszej fundacji

Poprzez uświadamianie i edukację inspirujemy do zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Przełamujemy stereotypy i uczymy różnorodności. Sprawiamy, że ludzie stają się otwarci.

Odpowiedzialny biznes przyczynia się do rozwiązywania problemów społecznych.

“Wśród korzyści osiągniętych przez firmę w ciągu ostatnich 2 lat wymienionych przez ponad połowę respondentów są zarówno te wewnątrzfirmowe, jak i poza firmowe – podniesienie poziomu zaangażowania pracowników (56 proc.) oraz zwiększenie rozpoznawalności marki jako odpowiedzialnej/zrównoważonej (54 proc.).”
Badanie „Menedżerowie CSR”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner strategiczny

BNP Paribas Polska

Bank zmieniającego się świata. Od lat angażuje się w działania promujące społeczną inkluzję i podejmuje wiele inicjatyw ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami dostęp do własnych produktów i usług.

Włącza się do aktywnego udziału w życiu społecznym osób narażonych na wykluczenia, to moralny obowiązek wszystkich nas – również biznesu.

Łączą nas te same wartości jak: promowanie różnorodności, przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, edukacja, która prowadzi do pozytywnych zmian naszego społeczeństwa.

Partnerzy

Zostań Partnerem Fundacji

Wspierając nasze projekty, potwierdzasz zaangażowanie społeczne Twojej firmy. Partnerzy Fundacji mają swój wkład w działania, które prowadzimy w obszarze edukacji dzieci. Pomagaj razem z nami.