Fundacja Diversum

Fundamentem akceptacji
jest edukacja

Doświadczanie różnorodności jest nam potrzebne, by rozwijać się i stanowić świadome oraz otwarte społeczeństwo.

Uczymy

akceptacji różnorodności oraz przełamujemy stereotypy.

Inspirujemy

do zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami.

Wzmacniamy

szacunek, akceptację, współpracę oraz niesienie pomocy.

NASZA MISJA

Zmieniamy spojrzenie na niepełnosprawność.
Nasz zespół tworzą ludzie z pasją

Poznaj wyjątkowych bohaterów

Swoimi postawami pokazujemy, że niepełnosprawność nie musi oznaczać wykluczenia. Dla nas niemożliwe nie istnieje. Przełamujemy bariery.

Partner strategiczny

Oswajamy różnorodność wynikającą z niepełnosprawności.

Przełamujemy bariery.
Jesteśmy. Inspirujemy. Edukujemy.
Pomagamy w tworzeniu otwartego społeczeństwa.

Co mówią o nas?