Nasz zespół tworzą ludzie z pasją

Swoimi postawami pokazujemy, że niepełnosprawność nie musi oznaczać wykluczenia.

przekazujemy, jak rozumieć niepełnosprawność i przestać się jej bać

inspirujemy, edukujemy, motywujemy, wpływamy na kształtowanie świadomości

budujemy przekonanie, że każdy zasługuje na akceptację, radość i uznanie

Nasi ambasadorzy

Misja naszej fundacji

Poprzez uświadamianie i edukację inspirujemy do zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Przełamujemy stereotypy i uczymy różnorodności. Sprawiamy, że ludzie stają się otwarci.