Warsztaty edukacyjne dla dzieci

Edukacja dzieci szkolnych i przedszkolaków

Oswajanie z niepełnosprawnościami pozwala dzieciom szkolnym i przedszkolakom wyrosnąć na ludzi mądrych, rozumiejących i akceptujących różnorodność.

Prowadzimy warsztaty edukacyjne o niepełnosprawnościach dla dzieci, aby:

dostrzegały różnice pomiędzy sobą, nie miały uprzedzeń oraz stanowiły fundament otwartego społeczeństwa.

stawały się wyrozumiałe i akceptowały innych pomimo różnic.

zaspokajały ciekawość i poznawały odpowiedzi na pytania, na które dorośli nie zawsze wiedzą jak odpowiedzieć.

75
przeprowadzonych warsztatów
50
przedszkoli i szkół w programie
3000
młodych uczestników warsztatów

Warsztaty dla przedszkolaków i uczniów wczesnoszkolnych o niepełnosprawności

Poprzez zaangażowanie, doświadczenie i możliwość “wejścia w rolę” dzieci odkrywają własne możliwości oraz poznają ograniczenia wynikające z niepełnosprawności.

Uczestnictwo w naszych warsztatach pozwala w ciekawy i angażujący sposób poznać różnorodność oraz zrozumieć niepełnosprawność.

Uczestnicy uczą się szacunku, akceptacji i wrażliwości społecznej, wzmacniają swoją naturalną ciekawość oraz rozwijają wyobraźnię, wrażliwość i empatię.

Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców o niepełnosprawności

Nauczyciele i wychowawcy kształtują uczniów, by wyrośli na świadome i otwarte społeczeństwo.

Korzystając z naszej wiedzy i doświadczeń, wspierają uczniów w odkrywaniu i pielęgnowaniu ich mocnych stron, towarzyszą im w rozwijaniu postawy odpowiedzialności za własny proces rozwoju i edukacji.

Dzięki atrakcyjnej i interaktywnej formie warsztatu, dzieci i młodzież zdobywają wiedzę o niepełnosprawnościach, czują radość płynącą z nauki oraz poczucie sprawczości i sensu.

Warsztaty edukacyjne dla dzieci z przedszkoli i szkół

Realizując rolę wsparcia w wychowaniu, przedszkola i szkoły świadomie rozwijają umiejętności komunikacji i współpracy, które są kluczowe dla zrozumienia niepełnosprawności.

Prowadzone przez nas warsztaty stanowią doskonałe uzupełnienie oferty edukacyjnej w obszarze integracji osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki współpracy z nami przedszkola i szkoły stają się miejscem otwartym, kształtującym wartości poznawcze oraz sprzyjającym budowaniu postaw akceptacji osób z niepełnosprawnościami.

Co mówią o nas?

Zaproś nas na warsztaty

  • Program dostosowany jest do wieku odbiorców oraz do potrzeb przedszkolaków i uczniów wczesnoszkolnych.
  • Warsztaty prowadzimy w klasach/grupach.
  • W trakcie zajęć panuje pozytywna atmosfera.
  • Odpowiadamy na pytania, aby zaspokoić ciekawość.
  • Wykorzystujemy rekwizyty i angażujemy uczestników.
  • Osoby prowadzące to osoby z niepełnosprawnościami.

Aktualności