Diversity & Inclusion

Oswajamy różnorodność wynikającą z niepełnosprawności. Przełamujemy bariery i wspieramy we włączaniu osób z niepełnosprawnościami. Pomagamy w tworzeniu otwartego i włączającego środowiska pracy.

Według Gartner Inc. tylko 36% liderów ds. różnorodności i integracji (D&I) twierdzi, że ich organizacja skutecznie buduje zróżnicowaną kadrę pracowniczą. Badania Gartnera wykazały również, że 80% organizacji ocenia siebie jako nieskuteczne w budowaniu zróżnicowanej i inkluzywnej kadry kierowniczej.

Aktywnie wspieramy zarządzanie różnorodnością

jest ona jednym z kluczowym zasobów każdej nowoczesnej firmy

przyczynia się do rozwoju firmy oraz realizacji celów biznesowych

zwiększa zaangażowanie i zaufanie pracowników, liderów i klientów.

50
przeprowadzonych warsztatów
25
firm w programie
1000
uczestników warsztatów

Pracownicy i zespoły

Wychodząc poza schemat pracownicy i zespoły mają możliwość pobudzić kreatywność, wzmocnić wewnętrzną motywację do przezwyciężania własnych obaw i ograniczeń oraz poprawić komunikację.

Poprzez bezpośredni kontakt z inspirującymi osobami z niepełnosprawnościami, pracownicy i zespoły uczą się dostrzegać, rozumieć i akceptować różnorodność, z którą mają styczność.

Rozwijaj świadomość oraz pozytywne nastawienie do różnorodności, przez co wzrasta efektywność współpracy i zaangażowanie w realizację celów.

Liderzy i managerowie

Różnorodne zespoły wykazują się większą grupową inteligencją, dostrzegają szerszą perspektywę, wzmacniają kreatywne i innowacyjne podejście

 • skutecznie wychodzą poza ramy
 • zdobywają odwagę oraz przekonanie do budowania zespołów, których członkami stają się również osóby z niepełnosprawnościami
 • dostrzegają i rozumieją ograniczenia wynikające z różnorodności oraz potrafią efektywnie dobierać
 • akceptują różnorodność i są na nie otwarci
 • przestają szukać ograniczeń, a potrafią odkrywać w pracownikach możliwości, znajdują wraz z pracownikiem rozwiązania, jak najlepiej ulokować jego potencjał
 • promuje różnorodność w swoim zespole, zyskuje miano lidera otwartego i równie traktującego wszystkich pracowników bez względu na jego szczególne potrzeby wynikające z niepełnosprawności
 • przeciwdziała wykluczeniu w miejscu pracy

Pracodawcy,
zespoły EB i HR

 • gwarantują pracownikom prawdziwe poczucie akceptacji
 • stają się bardziej otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością
 • wzmacniają swój wizerunek jako pracodawców przyjaznych na różnorodność pracowniczą
 • przyczyniają się do tworzenia coraz większej liczby otwartych i włączających miejsc pracy w Polsce
 • edukują i inspirują pracowników z zakresu diversity & inclusion
 • nie dyskryminują pracowników ze względu na żadne przesłanki, dzięki czemu przeciwdziałają dyskryminacji w szerszym kontekście
 • działają na rzecz spójności i równości społecznej
  przedstawiciele HR, wiedzą jak rozmawiać podczas rekrutacji z osobą z niepełnosprawnością
 • budowanie wizerunku wiarygodności i reputacji
 • zwiększenie lojalności wśród konsumentów i interesariuszy
 • wzrost zainteresowania inwestorów w biznes, odpowiedzialnie budujący swój wizerunek
 • podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników.

Co mówią o nas?

Zobacz relacje z naszych działań w obszarze Diversity & Inclusion

Zaproś nas do swojej firmy

 • Program jest dopasowany indywidualnie aby wspierać cele organizacji w obszarach D&I, CSR, EB
 • Warsztaty prowadzimy zarówno w formie zajęć dla grup jak i spotkań indywidualnych.
 • W trakcie zajęć panuje pozytywna atmosfera.
 • Odpowiadamy na pytania, aby rozwiać wątpliwości.
 • Wykorzystujemy rekwizyty i angażujemy uczestników.
 • Osoby prowadzące to osoby z niepełnosprawnościami.

Zostań Partnerem Fundacji

Angażując się w nasze projekty społeczne możesz promować odpowiedzialność Twojej firmy. Realizując strategie D&I, CSR, EB wspierasz rozwój osobisty swoich pracowników, zespołów i liderów. Zapraszając nas do współpracy masz wkład w działania, które prowadzimy w obszarze edukacji dzieci i młodzieży.