Diversity, Equity & Inclusion

Oswajamy różnorodność wynikającą z niepełnosprawności. Przełamujemy bariery i wspieramy we włączaniu osób z niepełnosprawnościami. Pomagamy w tworzeniu otwartego i włączającego środowiska pracy.

Zarządzanie różnorodnością

Według Gartner Inc. zaledwie 36% liderów ds. różnorodności i integracji (D&I) twierdzi, że ich organizacja skutecznie buduje zróżnicowaną kadrę pracowniczą. Badania Gartnera wykazały również, że 80% organizacji ocenia siebie jako nieskuteczne w budowaniu zróżnicowanej i inkluzywnej kadry kierowniczej.

Aktywnie wspieramy zarządzanie różnorodnością

jest ona jednym z kluczowym zasobów każdej nowoczesnej firmy

przyczynia się do rozwoju firmy oraz realizacji celów biznesowych

zwiększa zaangażowanie i zaufanie pracowników, liderów i klientów.

18
spotkań
11
firm
2500
uczestników

Zarządzanie różnorodnością dla pracowników i zespołów

Wychodząc poza sztywne ramy, masz okazję rozbudzić swoją kreatywność, wzmocnić motywację do pokonywania własnych obaw i ograniczeń oraz poprawić komunikację.

Dzięki bezpośrednim spotkaniom z inspirującymi osobami z niepełnosprawnościami, możesz nauczyć się dostrzegać, rozumieć i akceptować różnorodność, z którą masz do czynienia.

Rozwijaj swoją świadomość i pozytywne podejście do różnorodności – to przyczyni się do wzrostu efektywności współpracy i zwiększy zaangażowanie w osiąganie celów.

Warsztaty z zarządzania różnorodnością dla liderów i menedżerów

Różnorodne zespoły mają ogromną moc - wykazują większą inteligencję grupową, poszerzają perspektywę, wspierają kreatywność i innowacje, oraz przekraczają ustalone ramy.

Świadomi liderzy i menedżerowie, akceptując różnorodność, zyskują odwagę do budowania zespołów z udziałem osób z niepełnosprawnościami. Zamiast widzieć ograniczenia, dostrzegają potencjał różnorodności, szukając wspólnie rozwiązań do najlepszego wykorzystania indywidualnych umiejętności i potencjału każdego członka zespołu.

Zarządzanie różnorodnością dla pracodawców oraz liderów obszarów D&I, HR, EB, CSR

Tworząc atmosferę prawdziwej akceptacji, zyskujesz lojalność pracowników. Biorąc pod uwagę zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, budujesz wizerunek pracodawcy, który szanuje różnorodność.

Twoje działania mogą przyczyniać się do sukcesu firmy poprzez tworzenie otwartych miejsc pracy, co dodatkowo podkreśli społeczną odpowiedzialność organizacji.

Podnosząc kulturę organizacyjną, wzmacniasz pozytywny wizerunek oraz przyciągasz uwagę klientów i inwestorów.

NASZA MISJA

Zmieniamy spojrzenie na niepełnosprawność.
Jeżeli nasze ideały i działania są Ci bliskie, możesz nas wspierać.

Zostań Partnerem Fundacji

Angażując się w nasze projekty społeczne, możesz promować odpowiedzialność Twojej firmy. Realizując strategie D&I, HR, EB, CSR wspierasz rozwój osobisty swoich liderów i pracowników. Zapraszając nas do współpracy masz wkład w działania, które prowadzimy w obszarze edukacji dzieci i młodzieży.

Zaproś nas do swojej firmy

  • Program jest dopasowany indywidualnie, aby wspierać cele organizacji w obszarach D&I, HR, EB, CSR.
  • Warsztaty prowadzimy zarówno w formie zajęć dla grup jak i spotkań indywidualnych.
  • W trakcie zajęć panuje pozytywna atmosfera.
  • Odpowiadamy na pytania, aby rozwiać wątpliwości.
  • Wykorzystujemy rekwizyty i angażujemy uczestników.
  • Osoby prowadzące to osoby z niepełnosprawnościami.

Aktualności