Fundamentem do akceptacji jest edukacja.

Doświadczanie różnorodności jest nam potrzebne, by rozwijać się i stanowić świadome oraz otwarte społeczeństwo.

Uczymy

Uczymy różnorodności
i przełamujemy
stereotypy.

Inspirujemy

Inspirujemy do zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami.

Wzmacniamy

Wzmacniamy wartości: szacunek, akceptacja, współpraca i niesienie pomocy.

Misja naszej fundacji

Poprzez uświadamianie i edukację inspirujemy do zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Przełamujemy stereotypy i uczymy różnorodności. Sprawiamy, że ludzie stają się otwarci.

Co mówią o nas?

Poznaj wyjątkowych bohaterów, którzy przełamują bariery.

Nasz zespół tworzą ludzie z pasją.

Swoimi postawami pokazujemy, że niepełnosprawność nie musi oznaczać wykluczenia. Dla nas „niemożliwe” nie istnieje.

Oswajamy niepełnosprawność.
Jesteśmy. Inspirujemy. Edukujemy.

Jeżeli nasze ideały i działania są Ci bliskie, możesz nas wspierać.

Partner strategiczny

Aktualności

Oswajamy różnorodność wynikającą z niepełnosprawności. Przełamujemy bariery i wspieramy we włączaniu osób z niepełnosprawnościami. Pomagamy w tworzeniu otwartego środowiska.