Aktualności

Oswajamy różnorodność wynikającą z niepełnosprawności. Przełamujemy bariery i wspieramy we włączaniu osób z niepełnosprawnościami. Pomagamy w tworzeniu otwartego środowiska.